Sluiten

HOME
CONTACT
HEIJDEL.NL

De grote arcana

De kleine arcana:
Bekers
Pentakels
Toverstokken
Zwaarden


Het hemels cadeau tarot orakel

 

De Kleine Arcana | Pentakels

tarot pentakels 2
II - Pentakels

De Twee van Pentakels, de Heer van balans toont ons een situatie waarin de stevigheid van het Aarde-element wordt ondermijnd door de veranderende aard van het getal 2.
Er wordt een onzeker tijd verwacht, waarin het nodig is dat je de verschillende delen van je leven in harmonische balans te houden.
Als het je lukt om met de verschillende behoeften en situaties te beheresen, kun je een interessante periode vol nieuwe prikkels beleven.
Het zal echter niet eenvoudig zijn om dat te doen u kunt te maken krijgen met onzekerheden en instabiliteit, zowel in het algemeen als specifiek en economische zin.

tarot pentakels 3
III - Pentakels

De Drie van Pentakels, de Heer van materiële Werken beschrijft een tijd waarin het gepast is om te bouwen en de basis te leggen voor de toekomst, met name op het gebied van werk en financiën.
Zet jezelf in voor de concrete realisatie van wat je voor ogen hebt, want dit is het juiste moment om gestaag en methodisch te werk te gaan, steen voor steen.
Als je hard en eerlijk werkt, is succes gegarandeerd.
Het is ook van vitaal belang om een duidelijke visie te hebben van wat u gaat bouwen, samen met een gedetailleerd plan dat de verschillende stappen illustreert die moeten worden genomen om daar te komen.

tarot pentakels 4
IV - Pentakels

De Vier van Pentakels, de Heer van Aardse Macht, beschrijft materiële macht en economische rijkdom, verkregen door inzet en hard werken.
Deze kaart adviseert je om bij alles wat je doet een concrete en pragmatische houding aan te nemen.
Het is niet het juiste moment voor dromen en willekeurige projecten.
Bewaar wat je hebt en gebruik je middelen spaarzaam.
Besteed aandacht aan het economische aspect van elk van uw activiteiten en probeer de opbrengst te maximaliseren.

tarot pentakels 5
V - Pentakels

De Vijf van Pentakels, de Heer van Materiële problemen geeft de mogelijkheid aan van economische of werkproblemen, bijvoorbeeld onverwachte uitgaven, vertragingen bij het innen van betalingen, moeilijkheden bij het vinden van klanten, enz.
De problemen die door deze kaart worden vertegenwoordigd, zijn echter niet van dien aard dat ze wijzen op een echte financiële ineenstorting.
De toets bestaat er dus in zich niet te laten ontmoedigen, corrigeren wat nodig is en op de kosten letten.
Het echte gevaar dat de kaart vertegenwoordigt, heeft in feite niet zozeer te maken met geld, maar met het feit dat je jezelf onderdompelt in een staat van slachtofferschap en depressie.
Dit is een tijd waarin we ons moeten herinneren dat echte veiligheid niet voortkomt uit economisch welzijn, maar uit een toestand van innerlijk evenwicht.

tarot pentakels 6
VI - Pentakels

De Zes van Pentakels, de Heer van Materieel Succes toont een situatie van uitwisseling van geld, of meer in het algemeen van energie.
De sleutel tot rijkdom ligt inderdaad in het genereus circuleren van wat we hebben, en tegelijkertijd klaar zijn om te ontvangen wat het universum ons stuurt.
Deze Minor Arcanum adviseert je om te delen wat je kunt geven: tijd, geld, positieve energie, glimlachen.
Bovendien is dit een kaart die de mogelijkheid aangeeft om goed economisch succes te behalen uit lopende projecten.

tarot pentakels 7
VII- Pentakels

De Zeven van Pentakels, de Heer van onvervuld succes vertegenwoordigt een persoon die verslagen de vruchten van zijn werk aanschouwt, ze zijn niet wat hij had verwachtte.
Soms is het resultaat niet wat we verwachten en dit brengt ons in een staat van teleurstelling en frustratie.
Deze kaart heeft twee nuances het kan zijn dat het verkregen resultaat slecht is, of het is bevredigend.
In dit geval is het noodzakelijk om na te denken over de eigen drijfveren.
Voor degenen die op een pad van spirituele groei zijn, is succes of falen niet belangrijk, maar het is belangrijk om je best te hebben gedaan.
Integendeel, degenen die gehecht zijn aan de vruchten van hun acties lopen het risico op teleurstelling en ongeluk.
De Zeven van Pentakels suggereert dat je de situatie van de positieve kant bekijkt.

tarot pentakels 8
VIII- Pentakels

De Acht van Pentakels, de Heer van Voorzichtigheid toont een ambachtsman die zijn werk doet.
Hij is attent op wat hij doet, methodisch, constant.
Deze Minor Arcanum leert ons dat de manier om een doel te bereiken regelmatig en nauwkeurig werken vereist.
Het is niet nodig om een andere aanpak te vinden.
Er is geen behoefte aan nieuwe creatieve oplossingen voor uw problemen.
Blijf gewoon hard werken met eenvoud, dag na dag.

tarot pentakels 9
IX - Pentakels

De Negen van Pentakels, de Heer van de Materiële Winst, vertegenwoordigt een gevestigde rijkdom, die niet noodzakelijk door eigen inspanningen is verkregen, maar die ook kan zijn verkregen in de vorm van een erfenis.
Over het algemeen voorspelt deze kaart veel economisch geluk, samen met een zeker zelfvertrouwen dat voortkomt uit het genieten van overvloedige financiële middelen.
In het middelpunt van de belangstelling staan zaken die te maken hebben met geld, onroerend goed en de sociale status van jezelf en je gezin.

tarot pentakels 10
X - Pentakels

De Tien van Pentakels, de Heer van Rijkdom.
Rijkdom, welvaart, aards bezit vaak gekoppeld aan een rijke en machtige familie.
In symbolische zin wordt de weg naar materieel succes in de loop van de tijd geseemd door de verwevenheid met banden van gelijkgestemde mensen.
Deze gemeenschap van geesten is de echte familie het geeft aanleiding tot een veilige en gastvrije plek om te wonen, een 'thuis' om op te groeien met de hulp en steun van anderen.

tarot pentakels de aas
De aas van Pentakels

De aas van Pentakels, de Wortel van de Krachten van de Aarde staat voor de komst van de energie van het Aarde-element en wat dat element vertegenwoordigt, materieel welzijn, welvaart, soliditeit en het vermogen om projecten concreet uit te voeren.
Deze Minor Arcanum is een goed voorteken, vooral vanuit economisch en financieel oogpunt, maar ook op elk gebied waar gezond verstand en bruikbaarheid nodig zijn.
Dankzij zijn energie kunnen ideeën en visies vorm krijgen en gerealiseerd worden op het fysieke vlak.

tarot pentakels de koning
Pentakels de koning

Pentakels de koning, hij ontleent zijn kracht aan het element aarde door de positieve eigenschappen ervan te versterken en de negatieve eigenschappen ervan te minimaliseren.
Methodische, constante en een onverbiddelijke werker.
Stap voor stap slaagt hij erin zijn doelen te bereiken, zelfs de meest ambitieuze.
Hij bezit het vermogen om in elke situatie welvaart en overvloed te genereren.
Zijn kracht ligt in het sterk en standvastig zijn in alles wat hij doet.
Hij is goed geworteld en gecentreerd, hij slaagt erin zijn doelen met geduld en vastberadenheid vast te houden, zonder zich te laten beïnvloeden door externe omstandigheden.
Hij heeft een praktische geest, is optimisme en van goede wil.
Mensen voelen zich veilig bij hem, omdat ze hem vertrouwen en zijn vermogen om altijd in hun materiële behoeften te voorzien.

tarot pentakels de koningin
De Koningin van Pentakels

Ze ontleent haar kracht aan het element aarde.
Waar ze ook is, er is welvaart en overvloed.
Ze is een liefhebber van het huis en van het gezin, ze weet de materiële goederen te waarderen die ze met intelligentie beheert.
Ze weet hoe ze hard moet werken, met methode en organisatie, en weet het maximale uit het minimum te halen.
Met haar simpele en oprechte manier van doen weet ze iedereen op hun gemak te stellen.
Gecentreerd en goed geworteld in haar bestaan, slaagt ze erin om mensen die geïrriteerd, verdrietig, bang zijn, tot rust te brengen en te stabiliseren.

tarot pentakels de page
De page van Pentakels.

Hij is een jong individu, naar leeftijd of in relatie tot wat hij onderneemt.
Hij kan de nieuwkomer zijn of een student.
Zijn houding is concreet en eenvoudig.
Stap voor stap leert hij wat hij nodig heeft om te groeien, met doorzettingsvermogen en nederigheid.
Vooral op het gebied van geld, administratie, praktische zaken heeft hij goede potentie.
Hij moet echter groeien, zoals alle Pages.
Zijn kracht ligt in het langzaam en consequent te werk gaan.

tarot pentakels de ridder
De Ridder van Pentakels

Hij vertegenwoordigt een persoon die al goed op weg is op zijn groeipad, dat echter nog niet is afgerond.
Hij heeft wordt geholpen door de kwaliteiten van zijn verbondenheid met het aarde element, concreetheid, verlangen om te werken, toewijding en standvastigheid.
Hij is in staat zich op een project toe te leggen en het met kracht en vastberadenheid voort te zetten totdat het voltooid is.
Zijn werkwijze is nuchter, eerlijk, zonder franje.
Hij is een betrouwbaar persoon met een hoofd op zijn schouders, in staat om verantwoordelijkheid te nemen.
Zijn groei is echter nog niet zonder risico's zijn standvastigheid kan omslaan in koppigheid, zijn concreetheid kan materialisme worden.
Hij moet oppassen dat hij niet te star en onbuigzaam te zijn, zowel in ideeën als in de manier waarop hij zijn doelen wil verwezenlijken.
Verder moet hij beseffen dat soms dingen niet bereikt worden door een geleidelijke, stapsgewijze strategie, maar door plotselinge sprongen vooruit.