Sluiten

HOME
CONTACT
HEIJDEL.NL

De grote arcana

De kleine arcana:
Bekers
Pentakels
Toverstokken
Zwaarden


Het hemels cadeau tarot orakel

 

De Kleine Arcana | Toverstokken

tarot toverstokken 2
II - Toverstokken
De twee van toverstokken vertegenwoordigt een man die dankzij zijn inzet en harde werk een hoge sociale status heeft weten te bereiken. De belangrijkste kwaliteiten om te cultiveren zijn zelfdiscipline en standvastigheid is het mogelijk om de buitenwereld te domineren. Je moet een stabiele basis hebben om in te leven en je kracht uit te oefenen. Op gedragsniveau kan deze stabiele basis worden weergegeven door een levensstijl die is gebaseerd op diepgewortelde positieve gewoonten. Op mentaal niveau is het echter goed om vaste overtuigingen te hebben waarop je je werk kunt structureren.

tarot toverstokken 3
III - Toverstokken

De drie van toverstokken is een uitstekende kaart voor zaken en elk project dat reizen te maken heeft. Dit is niet het moment om stil te staan en te consolideren.
Integendeel, dit is het moment om uit te breiden, nieuwe manieren te vinden, iets nieuws te ervaren.
Het is niet de tijd om je op te sluiten in je eigen kasteel het is juist essentieel om synergie aan te gaan met andere mensen en situaties. Geluk kan overkomen, door ontmoetingen met persoon die ons kunnen helpen, of door het juiste moment op de juiste plaats zijn. Vooral op het gebied van werk zijn de indicaties gunstig.

tarot toverstokken 4
IV - Toverstokken

Toverstokken vier vertegenwoordigt een moment van triomf en de viering van een behaald succes. Er zijn veel mensen die aangeven dat succes niet komt door een eenzame inspanning, maar ook dankzij de hulp van anderen. Bovendien is dit een succes dat de hele gemeenschap ten goede komt, en daarom ontlenen ze glorie en eer. De vier toverstokken kan ook wijzen op het gelukkige begin of de voortzetting van een liefdesrelatie.

tarot toverstokken 5
V - Toverstokken

De vijf van toverstokken zegt dat je klaar moet zijn om te vechten om je doelen te bereiken. De obstakels die in de weg staan, komen vooral van andere mensen. Er kunnen meningsverschillen zijn, ruzies en misverstanden, mensen die in de weg lopen en je laten struikelen. Tegelijkertijd is het belangrijk om te begrijpen dat deze moeilijkheden niet enorm zijn ze zijn eerder vervelend dan gevaarlijk en moeten worden beschouwd als uitdagingen die onze standvastigheid en vastberadenheid op de proef stelt. Het is goed niet te veel aandacht te schenken aan afgunst en jaloezie, maar door te gaan.

tarot toverstokken 6
VI - Toverstokken
De Zes van toverstokken toont een ridder die met eer is bedekt na het behalen van een belangrijke overwinning. De ridder draagt een teken van groot succes, vooral in zakelijke, juridische, gezondheids- en sportzaken dit succes komt niet dankzij het geluk of de hulp van anderen, maar vooral dankzij de inzet en moed van het individu. In deze functie is het mogelijk om met je eigen voorbeeld positief te beïnvloeden en enthousiasme en inspiratie over te brengen. Degene die dankzij zijn successen aan de top staat, wordt gezien als een leider, die anderen kan leiden naar steeds ambitieuzere doelen.

tarot toverstokken 7
VII - Toverstokken

De zeven van toverstokken geeft een tijd aan waarin je in jezelf en je dromen moet geloven en klaar moet zijn om ervoor te vechten. De weg is in feite vol obstakels en vijanden. We moeten lef hebben en resoluut doorgaan, we zullen in staat zijn om onze positie langzaam te verbeteren en uiteindelijk succes te boeken. Je moet je innerlijke reserves gebruiken om geloof en vasthoudendheid te ontwikkelen. Dit is een cruciaal moment de keuze is tussen terugtrekken of doorgaan met vechten.

tarot toverstokken 8
VIII - Toverstokken

De Acht van toverstokken, de Heer van Snelheid, is een indicatie van nieuwkomers. Nieuws komt ons leven vaak binnen via telefoontjes, e-mails en toevallige ontmoetingen. Communicatie is in deze periode bijzonder belangrijk en moet op tijd en effectief zijn. We moeten klaar zijn om de kansen die zich voordoen te benutten en niet te veel bagage mee te nemen, zowel fysiek of mentaal. Handel met snelheid en lichtheid, spreek kort en maak je geen zorgen.

tarot toverstokken 9
IX - Toverstokken

De Negen van toverstokken, de Heer van Kracht symboliseert het bereiken van een solide, stevige, goed verdedigde positie. De successen die je al hebt behaald, hebben een solide basis en er is geen risico dat ze in twijfel worden getrokken. Deze Minor Arcanum adviseert je te focussen op stabiliteit. Versterk de kernelementen van je leven en gebruik ze als bouwstenen. Dit is niet het moment om iets nieuws te gaan doen. Geniet volop van de kracht die uit je huidige situatie komt.

tarot toverstokken 10
X - Toverstokken

De Tien van toverstokken, de Heer van Onderdrukking toont ons een man met een gebogen hoofd en een gebogen rug, Hij draagt een zware last. Dit Arcanum vertegenwoordigt een tijd waarin er een groot werk moet worden gedaan of een zware last moet worden gedragen. Er is geen manier om aan je plichten te ontsnappen, dus het is raadzaam om van de nood een deugd te maken. Deze kaart raadt je aan om je verantwoordelijkheden in alle rust te aanvaarden, je kan alleen maar groeien door dienstbaarheid.
tarot toverstokken de aas
De aas van toverstokken.

De aas van toverstokken markeert de intrede van een nieuwe creatieve kracht in iemands leven. Het is het juiste moment om nieuwe activiteiten te beginnen en met zelfvertrouwen en passie te leven. Deze kaart is een indicatie van vitale energie en een goede gezondheid. Dit is het moment om te handelen.

Het getal dat dit Arcanum vertegenwoordigt, is nummer 1.
Net zoals 1 uit nul voortkomt, komt het Manifest voort uit het Niet-Manifest. Dit proces wordt in de figuur weergegeven door de witte hand, kleursymbool van zuiverheid, die uit een wolk tevoorschijn komt. Vanuit de wolk van oneindig potentieel, manifesteert de energie van het vuurelement.

Het getal 1, dat bij alle Azen hoort, komt in het begin duidelijk overeen met een nieuwe mogelijkheid. Voor nu zijn er alleen spruiten op de toverstok. Welke ontwikkeling je aan dit nieuwe begin moet geven, hangt van jou af, van jouw creatieve intentie. De hand is ook wit om ons eraan te herinneren we de creatieve energie van het Vuurelement kunnen gebruiken.

Op de achtergrond van de Ace of Wands zien we een vruchtbaar panorama dat wordt doorkruist door een beek en links een kasteel bovenop een heuvel. Als we ze samen bekijken, zien we de vereniging tussen het werk van de natuur en het werk van menselijke activiteit. Wanneer we verbonden zijn met een diepe kracht die uit onze natuur voortkomt in dit geval de creativiteit van Vuur. We kunnen activiteiten ondernemen die ook op materieel niveau tot concrete resultaten zullen leiden.

De afgebeelde toverstaf vertegenwoordigt ook de wil, het vermogen om een richting te geven aan gebeurtenissen. Het is verticaal en herinnert ons nogmaals aan de vereniging van Boven en Beneden, van de materiële en spirituele werelden. Verder is de toverstok recht, niet gebogen of gedraaid. Dat wil zeggen, het gaat om rechtvaardigheid.

tarot toverstokken de koning

De koning van toverstokken

De koning van toverstokken ontleent zijn kracht aan het element Vuur, dat hij weet te domineren door de positieve eigenschappen te versterken en de negatieve te minimaliseren. Deze koning is een harde werker, dynamisch en vindingrijk. Hij weet een visie te tekenen die zichzelf en anderen kan inspireren. Charismatisch, hij is het archetype van de leider en de baas.
Vrijgevig en extravert, hij is geneigd tot actie en problemen met kracht en moed het hoofd te bieden. Zijn kracht stelt het in staat om, indien nodig, vijanden te verslaan, hij gebruikt het echter met grote spaarzaamheid, omdat hij een innerlijke stabiliteit heeft bereikt die hem in staat stelt excessen te beteugelen. Hij heeft een talent voor zaken, sociale relaties en alles wat hem in staat stelt zijn handelingsvermogen en projecten uit te voeren. Hij geeft de voorkeur aan een snelle en onmiddellijke aanpak om problemen op te lossen. Hij beschikt over zelfstandigheid en autonomie en een grote passie voor alles wat hij doet.

tarot toverstokken de koningin
De koningin van de toverstokken.

Ze is een onafhankelijke, sterke en capabele vrouw, in staat om een voorbeeld te zijn en anderen te helpen. Ze heeft een goed praktisch inzicht en is een natuurlijke, gulle en geïnspireerde leider. De mensen om haar heen voelen zich beschermd door haar aanwezigheid. Haar kracht is die van Vuur, in staat om te verlichten en te verwarmen. Dankzij deze energie kan ze haar naasten opvrolijken en vertrouwen wekken. Vuur kan echter ook branden. De koningin van toverstokken is in staat om vijanden te verbranden met haar vurige kracht en moed. Voor obstakels deinst ze nooit terug, maar probeert ze te overwinnen door ze openlijk onder ogen te zien. Haar kwaliteiten komen vooral tot uiting in de zakelijke sfeer. Ze houdt van het buitenleven en van actie, stilzitten kan ze nauwelijks.

tarot toverstokken de page
De page van toverstokken

Het beeld vertegenwoordigt een individu met een groot verlangen om te groeien, dat voortdurend wordt gevoed met nieuwe prikkels. Hij heeft kracht en enthousiasme, is potentieel zeer genereus, extravert en staat te popelen om anderen te betrekken bij zijn eigen avonturen. Hij moet opgroeien en zijn aard leren beheersen, die gemakkelijk vlam vat. Dit is zowel een vaardigheid als een fout, afhankelijk van de omstandigheden. Zijn potentieel kan zich in elke richting manifesteren.

tarot toverstokken de ridder

De ridder van toverstokken
Het beeld vertegenwoordigt een individu dat al goed op weg is op zijn groeipad. Hij beheerst al vele aspecten van zijn verbondenheid met het element Vuur, kracht, passie en enthousiasme. In staat om anderen te betrekken met zijn voorbeeld en energie, ontwikkelt deze ridder zijn vaardigheden als leider. De groei is echter nog niet zonder risico's soms kan hij prikkelbaar, boos, niet erg tolerant zijn. Het gemak waarmee hij opgewonden raakte, zou kunnen ontaarden in fanatisme.