Sluiten

HOME
CONTACT
HEIJDEL.NL

De grote arcana

De kleine arcana:
Bekers
Pentakels
Toverstokken
Zwaarden

Het hemels cadeau tarot orakel


De Kleine Arcana | Bekers

tarot bekers 2
II - Bekers

De twee van bekers, de heer van de liefde staat voor een ontmoeting die plaatsvindt onder invloed van liefde of vriendschap.
Het is het begin van een verbintenis, die in de eerste plaats emotioneel en spiritueel is.
Vervolgens wordt de caduceus van Mercurius geboren uit de ontmoeting van de twee bekers, en hogerop een gevleugelde leeuwenkop.
Dit beeld symboliseert de transmutatie van de hartstochten naar boven dankzij wijsheid.
De kaart is gunstig voor wie op zoek is naar een nieuwe liefde of een nieuwe vriendschap, maar ook voor iedereen die een groepsproject uitvoert in naam van gedeelde waarden en electieve affiniteiten.

tarot bekers 3
III - Bekers

De drie van bekers, de Heer van Overvloed staat voor een moment van viering, een moment waarin de vreugde van het leven volledig tot uiting komt.
Het geluk dat in de kaart wordt uitgedrukt, kan voortkomen uit het succes dat in een project is behaald of van een eenvoudige vreugde van het leven, het bestaan, het delen van emoties met andere mensen.

tarot bekers 4
IV - Bekers

De Vier van Bekers, de Heer van Luxe vertegenwoordigt een persoon die het aan niets ontbreekt, maar die toch ontevreden is.
Dingen die ooit plezier brachten, lijken nu leeg, irrelevant.
Er is behoefte aan nieuwigheid, om iets te vinden dat een echt enthousiasme voor het leven brengt.
Het individu is niet echt ongelukkig, maar ook niet echt blij.
Aan de ene kant slaagt hij er niet in om echt te waarderen wat hij heeft; aan de andere kant kan hij niet eens de moed vinden om te handelen en zijn leven te veranderen.

tarot bekers 5
V - Bekers.

De vijf van bekers, de Heer van teleurstelling.
Dit beeld vertegenwoordigt een situatie waarin zich een verlies heeft voorgedaan waarvan de effecten vooral op emotioneel niveau voelbaar zijn.
Dit verlies gaat niet over zoiets extreem ernstigs als de dood van een geliefde waarschijnlijker is het einde van een romantische relatie of vriendschap, of zelfs het verlies van vertrouwen in iemand.
Bitterheid, spijt, verdriet zijn de belangrijkste emoties die door de kaart worden uitgedrukt.
Dit wordt gesymboliseerd door de blik van de man gericht op de bekers voor hem staan.

tarot bekers 6
VI - Bekers.

De zes van bekers, de heer van schoonheid vertegenwoordigt een eenvoudige en pure vreugde, die voortkomt uit de waardering van de kleine geneugten van het leven.
Er is een gevoel van evenwicht en harmonie, van verdiende voldoening.
Vriendelijkheid tussen mensen, lieflijkheid en genegenheid zijn de kernthema's van dit Arcanum.
Als we zijn advies willen opvolgen, moeten we bijzondere aandacht besteden aan hoe we anderen behandelen, proberen ze een goed gevoel te geven en positieve gevoelens in hun gevoelens op te wekken.
Bovendien is het belangrijk om te begrijpen dat de positieve zaden die in het verleden zijn gezaaid, ten grondslag liggen aan onze huidige prestaties.

tarot bekers 7
VII - Bekers.

De Zeven van Bekers, de Heer van liederlijkheid vertegenwoordigt een persoon wiens aandacht wordt getrokken door duizend dromen en doelen waarvan de waarde echter twijfelachtig is, zelfs als ze worden gerealiseerd.
Het risico bestaat dat je je energie verspilt aan projecten, die niet reëel zijn, of je wordt verblind door beloften en luchtspiegelingen.
Bovendien geeft dit Arcanum vaak aan dat de waarden van het individu buitensporig materieel zijn, zoals weergegeven door de symbolen die uit de bekers komen, en daarom niet in staat zijn om echt en blijvend geluk te brengen.

tarot bekers 8
VIII - Bekers.

De acht van bekers, de heer van traagheid vertegenwoordigt het moment om een gevestigde levensstijl achter zich te laten en een nieuwe weg in te slaan.
De tijd is nu rijp om verder te gaan.
Na het behalen van succes verliest het bereikte doel zijn voortstuwende en motiverende lading.
Hieruit komt de tijd van verlatenheid.
Dit is het juiste moment om geleerde lessen uit het verleden te gebruiken en om nieuwe avonturen en nieuwe doelen te omarmen.

tarot bekers 9
IX - Bekers

De negen van bekers, de Heer van geluk laat een persoon zien die tevreden is met zijn materiële succes.
Er is een gevoel van voldoening en trots op de behaalde resultaten, samen met het gevoel het volledig te hebben verdiend.
Deze kaart is over het algemeen een goed voorteken omdat het de succesvolle voltooiing van een project aangeeft.
De suggestie is om vertrouwen te hebben in het uiteindelijke succes van wat je doet, maar ook dankbaar te zijn voor wat je al hebt.
We moeten even stoppen, niet meer aan de toekomst denken en de overvloed van het huidige moment ten volle waarderen.

tarot bekers 10
X - Bekers

De tien van bekers, de Heer van verzadiging laat een gelukkig gezin zien dat geniet van de geneugten van liefde en genegenheid.
Het leert ons dat echt succes voortkomt uit het smeden van duurzame banden met de mensen om ons heen, het delen van emoties en levenservaringen.
Zelfs in werkcontexten is de sleutel om een soort 'familie' te creëren, een hecht team waarvan de leden dezelfde waarden delen en elkaar steun en hulp bieden.
In dit stadium is het vooral belangrijk om te zorgen voor het emotionele welzijn van jezelf en van anderen.

tarot bekers de aas
Bekers de Aas

De aas van bekers vertegenwoordigt de graal, de heilige beker waaruit geestelijke wedergeboorte voortkomt.
Het is een symbool dat grote bescherming geeft.
Het laat zien dat er een krachtige spirituele kracht aan het werk is.
Liefde en vriendschap zijn in het bijzonder favoriet, net als elke vorm van creatieve of artistieke projecten.
De aas is gekoppeld aan het getal 1, daarom staat het voor een nieuw begin.
In waarzeggerij is deze Arcanum een positief voorteken.
Het markeert een bijzondere tijd, wanneer de krachten van de hemel aan onze kant staan, vooral als we het pad van ons hart volgen.

tarot bekers de koning
Bekers de de Koning

De koning van de bekers ontleent zijn kracht aan het element Water, dat hij weet te domineren door de positieve eigenschappen ervan te versterken en de negatieve te minimaliseren.
Zijn grote vermogen is om in harmonie te komen met de menselijke ziel en deze te begrijpen.
Hij heeft charisma dat fascineert, hypnotiseert en betovert.
Deze koning is begiftigd met een enorme artistieke en creatieve capaciteit, meer op het vlak van ideeën en verbeelding dan van de daadwerkelijke uitvoering, die hij vaak aan anderen delegeert.
Hij heeft een grote intuÏtie en gevoeligheid die hem in staat stellen om de problemen volledig te begrijpen en de beste manier om ze op te lossen.
Zijn medeleven met anderen en toewijding aan de idealen waarin hij gelooft, leiden ertoe dat mensen hem vertrouwen en loyaal aan hem zijn.
Oprecht en eerlijk, mensen delen hun geheimen in het vertrouwen dat hij hun nooit zal verraden.
Hij heeft een groot vermogen als bemiddelaar en harmonisator en is in staat om diepe relaties van genegenheid en liefde tot stand te brengen.

tarot bekers de koninging
De konining van bekers

Ze is een diep intuÏtieve en creatieve vrouw.
Haar manier van omgaan met de wereld en met anderen is door middel van haar gevoelens, die ze in overvloed uitdrukt door middel van gebaren en woorden van liefde en genegenheid.
De kracht van deze koningin komt van het waterelement.
Zoals het water het omringende landschap weerspiegelt, zo is haar ziel in staat om empathisch de zielen van de mensen die ze ontmoet te spiegelen.
Haar aanwezigheid is omhullend.
Ze is in staat om de wonden van het hart te troosten, te luisteren, te beschermen en te genezen.
Haar energie is de meest vrouwelijke van alle Queens.
Een van haar gaven is de kracht om te genezen, die zich manifesteert door het vermogen om negatieve energieën in zichzelf te absorberen en deze vervolgens te transformeren.
Ze is soms ook een ziener en medium, in staat om berichten uit andere dimensies te ontvangen.

tarot bekers de page
De Page van bekers.

Hij is vol verbeeldingskracht, creatief en gevoelig.
Hij heeft het vermogen om met tact en gevoeligheid te luisteren.
Zijn energie zit meer in het hart dan in het hoofd.
Hij is een Page, dus er zijn nog steeds veel kansen dat zijn groeipad de verkeerde kant op gaat.
Het risico is om te verdwalen in het doolhof van de verbeelding zonder de intuÏtie concreet te vertalen.
Als hij erin slaagt zijn potentieel op een evenwichtige manier te ontwikkelen, kan hij een grote hulp zijn voor anderen, dankzij zijn zachtaardigheid, tolerantie en gevoel.

tarot bekers de ridder
De Ridder van Bekers

Het beeld vertegenwoordigt een persoon die al goed op weg is op zijn groeipad.
Hij beheerst al vele kwaliteiten van zijn verwantschap met het element Water verbeeldingskracht en vriendelijkheid, het vermogen om naar anderen te luisteren.
De ware kracht van deze ridder ligt in het in contact zijn met zijn hart en zijn gevoelens, die de deur zijn waardoor hij inspiratie en leiding krijgt van andere bestaansniveaus.
Zijn groei is echter nog niet zonder risico's soms kan hij verdwalen in dromen zonder deze in de praktijk te vertalen.
De grote gevoeligheid waartoe hij in staat is, kan hem kwetsbaar maken voor aanvallen en kritiek van anderen, en hem vatbaar maken voor verdriet en stemmingswisselingen.