Sluiten

HOME
CONTACT
HEIJDEL.NL

De grote arcana

De kleine arcana:
Bekers
Pentakels
Toverstokken
Zwaarden

Het hemels cadeau tarot orakel


De grote Arcana

tarot de dwaas
De dwaas vertegenwoordigt een persoon die op het punt staat iets nieuws te beginnen. De onschuld en frisheid van zijn prestaties zullen hem beschermen tegen mogelijke gevaren. Zijn keuzes woorden niet gedicteerd door de rede, maar door instinct en de Geest.

Het advies van de dwaas.
Wees spontaan.
Begin opnieuw.
Ga met een open geest op het probleem af.
Laat het verleden achter je.
Laat logica achter en volg je intuïtie.
Accepteer je waanzin.

tarot de tovenaan
De tovenaar vertegenwoordigt een persoon die begiftigd is met intelligentie en creatief vermogen. Hij is meester over zichzelf, alles wat hij doet is in overeenstemming met zijn wil. Hij handelt niet willekeurig of wordt niet door instinct geleid, wat hem drijft is de rede.

Het advies van de tovenaar
Bepaal je doel.
Gebruik intelligentie om de oplossing te vinden.

Gebruik het woord en de reden om anderen te overtuigen om mee te werken. Wacht niet tot de dingen vanzelf oplossen. Verander dromen in realiteit met zowel fysieke als mentale actie.

tarot de hogepriester
De Hogepriester vertegenwoordigt de kracht van intuïtie en occulte kennis. Haar kracht komt van de maan en het water, zijn wijsheid stelt hem in staat om verborgen dingen te zien en de toekomst te voorspellen.Zij handelt niet op het materiële niveau, maar op het diepste niveau van de psyche.

De hogepriesteres adviseert.
Vraag jezelf af welke mysteries er achter de huidige situatie zitten.
Cultiveer je persoon weg van de massa.
Volg je intuïtie.

tarot de keizerin
De keizerin symboliseert de scheppende kracht van de natuur. Ze is een sterke en warme vrouw, zich bewust van haar kracht, in staat om energie en genezing te brengen. Als moeder geeft ze het leven en beschermt het. Als godin van de liefde is ze een warme en gepassioneerde minnaar.

De keizerin adviseert.
Wees creatief.
Vergroot je mogelijkheden in plaats van ze te beperken.
Doe meer, niet minder.
Breng schoonheid in je leven.
Doe dingen met liefde.
Breng tot bloei wat je bent begonnen.

tarot de keizer
De keizer vertegenwoordigt een man met macht. Het verschil met de Hogepriesteres, wiens macht geestelijk is, de macht van de keizer is aards en strekt zich uit tot de materiële wereld. Hij heeft veel ervaring en zelfbeheersing opgedaan, hij is een leider, zijn invloed op anderen is groot, zijn innerlijke kracht is immens.

De keizer adviseert.
Neem het voortouw.
Ontwikkelt zelfdiscipline.
Gebruik wilskracht.
Gebruik traditionele en geconsolideerde methoden om een probleem op te lossen.
Wees sterk.
Geloof in jezelf.

tarot de hogepriester
De hogepriester vertegenwoordigt de spirituele kracht van traditie en orthodoxie. Het vertegenwoordigt een persoon met de functie van gids. Zijn functie is niet om te creëren, maar eerder om door te geven, uit te leggen, te verlichten.

De hogepriester adviseert.
Handel in overeenstemming met de hoogste morele principes.
Laat je leiden door je morele besef.
Omring jezelf met mensen die dezelfde waarden hebben als jij.
Pas op voor mensen die alleen het materiële zoeken.
Volg je hoogste waarden.
Dit is niet het moment om onconventioneel of rebels te zijn.
Respecteer autoriteit.

 tarot de geliefden
De geliefden herinneren ons aan de kracht van liefde, of het nu gaat om een andere persoon, een idee of een doel waar we gepassioneerd over zijn. In het aangezicht van ware liefde moeten we naakt, oprecht en authentiek zijn, klaar om onszelf volledig te geven. Op deze manier zal deze onuitputtelijke energie ons naar boven duwen en het beste deel van ons zal naar boven komen. Tegelijkertijd vereist de beslissing om onszelf over te geven aan liefde altijd een keuze van onze kant, de keuze om niet toe te geven aan angst maar te volgen wat ons hart echt wil. De belangrijkste lering van dit Arcanum is daarom dat alleen door een moedige keuze de mogelijkheid van de Unie ontstaat.

De geliefden adviseren.
Laat je leiden door Liefde.
Luister naar wat je hart je vertelt.
Er moet passie en enthousiasme zijn in wat je doet.
Brengt liefde naar het werk en relaties met anderen.
Beslis op basis van wat je graag doet, niet wat je zou moeten doen.
Kies liefde tussen liefde en plicht.
Handel in vereniging met anderen, in plaats van alleen.
Volg het pad van het hart.
Volg je roeping.

tarot de strijdwagen
De strijdwagen vertegenwoordigt de overwinning die kan worden bereikt dankzij zelfdiscipline, aanhoudende inspanning, constante toewijding en energieke actie. Het is tijd om snel en slagvaardig te handelen. Deze kaart leert je om je doelen met vastberadenheid en volledig vertrouwen in jezelf na te streven. De strijdwagen vertegenwoordigt de reis van punt A (je huidige toestand, waar je nu bent) naar punt B (je doel). Dit is het moment om de reis te beginnen en je dromen te realiseren.

De Strijdwagen-adviezen.
Concentreer je energie op één ding tegelijk.
Concentreer je met je hele wezen op één doel en bereik het.
Ontwikkel zelfdiscipline en zelfbeheersing.
Vermijd de verleidingen die u op een dwaalspoor zouden brengen.
Geloof in jezelf en je kunnen.
Neem je leven in handen.
Wacht niet tot dingen veranderen, maar verander ze zelf.
Laat je niet intimideren.
Het gaat er niet om wat je achterlaat, maar waar je naartoe wilt.

tarot de kracht
De kracht vertegenwoordigt twee soorten kracht. De brute, vertegenwoordigd door de leeuw, en de spirituele, gesymboliseerd door het meisje. Kracht leert ons om onze 'dierlijke' natuur te domineren door zelfbeheersing, geduld, zoetheid.Dit is geen agressieve kracht die de buitenkant aanvalt, maar het is de kracht van de geest die het individu in staat stelt verleiding te weerstaan en zijn innerlijke demonen te temmen.

De kracht adviseert.
Wees sterk.
Ga uitdagingen aan met energie.
Koester innerlijke kracht.
Wees geduldig.
Onthoud dat spirituele kracht het wint van brute kracht.
Ga de agressie van anderen tegemoet met de kracht van kalmte en de geest.
De kracht waarmee je de overwinning kunt behalen, is de kracht van de rede.

tarot de kluizenaar
De kluizenaar stelt een bejaarde voor die door zelfstudie en reflectie tot wijsheid is gekomen. Hij heeft geen behoefte aan materiële goederen, zijn leven is eenvoudig en eenzaam. Hij beweegt langzaam en voorzichtig, of beweegt zelfs helemaal niet. Materieel gezien is hij arm, terwijl hij geestelijk gezien in de loop van de tijd enorme rijkdom heeft vergaard, en dit maakt hem tot een baken en gids voor degenen die bereid zijn naar hem te luisteren.

De kluizenaar adviseert.
Handel met grote voorzichtigheid.
Wees geduldig.
Bestudeer de situatie en denk na voordat je handelt.
Vraag advies aan een wijs persoon.
Het is niet het moment om onder anderen te kijken.
Bekijk de dingen vanuit een hoger perspectief.
Gebruik discretie.
Mediteer.
Vermijd het gezelschap van dwaze, vulgaire of agressieve mensen.
Richt je blik naar binnen.

tarot het rad van fortuin
Het rad van fortuin vertegenwoordigt het lot, de ondoorgrondelijke factoren die van invloed zijn op ons leven en die buiten onze controle liggen. Omdat de aard van het wiel is om te draaien, symboliseert het de voortdurende afwisseling van levenscycli. Er zijn spirituele krachten aan het werk achter het weefsel van de werkelijkheid, krachten die zich manifesteren op de cruciale momenten van ons bestaan. De les van het Wiel is om de constante verandering en vertrouwen in het kosmische ontwerp te accepteren.

De adviezen van Het Rad van Fortuin.
Stel jezelf open voor verandering.
Grijp de kans die zich aandient.
Het universum ondersteunt je.
Je hebt de mogelijkheid om je dromen waar te maken.
Dit is het moment om moedig te handelen, omdat je wordt ondersteund door onzichtbare krachten.
Klamp je niet vast aan het verleden, maar wees bereid om te veranderen.
Het geluk staat aan jouw kant, neem een risico.

tarot de rechtvaardigheid
De rechter is degene die ervoor zorgt dat elk individu de gevolgen van zijn daden moet ervaren, ten goede of ten kwade. De bundelbalans vertegenwoordigt het feit dat dit gevolg effectief in verhouding moet staan tot de ondernomen acties. Het zwaard symboliseert de strengheid en strengheid waarmee het oordeel wordt geveld. Het individu dat vrede heeft met zijn geweten kan troost vinden in de balans. Degene die slechte daden heeft begaan, moet het lemmet van het zwaard vrezen.

De adviezen van de rechter.
Denk na over de gevolgen van wat je doet voordat je handelt.
In een relatie wordt ervoor gezorgd dat elke partner met rechtvaardigheid en respect wordt behandeld.
Zorg er in een groep voor dat iedereen krijgt wat hij verdient.
Definieer de waarden en principes waarop u uw leven wilt baseren.
Vertrouw niet op emoties om te beslissen, maar evalueer de situatie rationeel.
Wees afstandelijk en onpartijdig.
Leer constructief te oordelen en te bekritiseren, zonder anderen te kwetsen.
Druk jezelf uit met duidelijkheid en helderheid.
Vermijd de uitersten en volg de middenweg.

tarot de gehangene
Onderga vrijwillig het inwijdingsproces waaruit je getransformeerd tevoorschijn zal komen. Door zelfopoffering en pijn zal een nieuw individu ontstaan. Op dit moment is het lichaam geïmmobiliseerd en moet je alles accepteren wat het universum hem brengt. Door acceptatie zal je tot een totale vernieuwing van je wezen komen.

De adviezen van de Gehangene.
Kijk naar binnen en vernieuw jezelf.
Wees bereid om ook je ideeën en overtuigingen radicaal te veranderen.
Iets opofferen om iets anders te krijgen.
Geef op wat overbodig is en focus op de essentie.
Probeer niet de wereld te veranderen, verander in plaats daarvan je kijk op de wereld.
Doe het tegenovergestelde van wat je tot nu toe hebt gedaan.

tarot de dood
Dit Arcanum geeft het einde van iets aan. Dit is niet het moment om te bouwen, maar om te vernietigen. Of we het nu willen of niet, er moet een verandering plaatsvinden. We moeten klaar zijn om alles wat nutteloos, overbodig en niet essentieel is, los te laten. We moeten de onvermijdelijke transformatie accepteren, de verspilling van het verleden opruimen en vertrouwen op de uiteindelijke wedergeboorte.

De adviezen van de dood.
Elimineer alles wat negatief is.
Vernietig de oude man.
Beëindig de relaties van liefde, vriendschap en werk die geen reden meer hebben om te bestaan.
Laat het verleden los en Aaccepteer de vernieuwing.
Vertrouw op de wedergeboorte.
Zuiver je wezen en bereid je voor om helemaal opnieuw te beginnen.
Onthoud dat elk einde een nieuw begin is.

tarot de matigheid
De engel afgebeeld in deze Arcanum brengt bescherming en zuivering, balans en harmonie. Zijn deugden zijn gematigdheid en voorzichtigheid. De overdracht van vloeistof van de ene beker naar de andere symboliseert de mogelijkheid om de tegengestelde energieën te verzoenen. Dit is het moment om mensen, situaties en kansen bij elkaar te brengen, te integreren en te synergiseren.

De adviezen van de matigheid.
Handel met mate.
Ga rustig door.
Vermijd de uitersten.
Wees geduldig.
Gebruik rust om anderen te overtuigen.
Samenvoegen in plaats van splitsen.
Breng harmonie in uw omgeving.
Wees een bemiddelaar tussen mensen.
Breng vrede en verzoening.
Laat negatieve emoties los.
Ontwikkel een holistische visie.

tarot de duivel
De duivel symboliseert alle ketenen die ons gevangenen maken en ons van onze vrijheid beroven. Hij is de vijand, die zich in ons leven manifesteert in de vorm van slechte individuen, obstakels en problemen. Vaak is de vijand echter in ons, voedt hij de angst en probeert hij onze moed te bedwingen. Het maakt ons tot slaven en verslaafden: aan stoffen, mensen, negatieve gedachten. De kansen om te ontsnappen uit de gevangenis waarin we ons bevinden bestaan, als we zelfvertrouwen kunnen behouden.

De adviezen van de duivel.
Duik in je donkere kant.
Accepteer elk deel van jou, zelfs degene die je ontkende of onderdrukte.
Verken je instinctieve deel.
Bekijk wat voor jou verslavend is.
Begrijp de aard van de gevangenis waarin u zich bevindt.
Als je kunt zien waarom je een slaaf bent, kun je beginnen jezelf te bevrijden.
Vraag jezelf in relaties af of je afhankelijk bent van een persoon, of dat je integendeel je macht over hem uitoefent en hem onderwerpt.
Zie hoe dit voor beiden lijden brengt.
Ben jij de duivel? Misschien misbruik je je positie.
Of je domineert en controleert anderen in plaats van jezelf te domineren.
Of je brengt illusies en verberg je de waarheid.
Herken je demonische kant als je die wilt transcenderen.

tarot de toren
De toren vertegenwoordigt de plotselinge verandering, de onverwachte en plotselinge vernietiging van de levensstijl die wij gewend zijn. De verdedigingswerken storten in, wat solide en veilig leek, blijkt fragiel te zijn. Het is noodzakelijk om de positieve kant van de situatie te zien. De grootste test zal zijn om de verandering te accepteren zonder erdoor overweldigd te worden.

De adviezen van de toren.
Vernietig wat geen solide basis heeft.
Breek met het verleden.
Je moet snel en traumatisch handelen als dat nodig is.
Verkondig de waarheid, ook al is die ongemakkelijk.
Als de toren waarin je woont instort, blijf daar dan niet.
Laat het oude los en maak je klaar om te herbouwen.
Vast te houden aan het verleden is een langzaam verliezen van het nu.

tarot de Ster
De Ster leidt en verlicht de weg. De invloed ervan is heilzaam en inspirerend. Het is de tijd om te dromen en geweldige visioenen te hebben. Zoals de kosmos boven ons grenzeloos is, zo moet ons denken vrij vliegen en geen grenzen kennen. Onze acties moeten puur zijn en geïnspireerd door hoge idealen. Het water in de figuur suggereert het idee van zuivering en vernieuwing. Je kunt sereen ontspannen, ervan overtuigd dat het universum aan jou kant staat.

De adviezen van de ster.
Ontspan, alles gaat goed.
Laat je angsten en zorgen los.
Haal diep adem en handel rustig.
Als je iets moet beslissen, kies dan voor de optie die je gemoedsrust geeft.
Streef ernaar uw ideaal te bereiken.
Volg je dromen.
Leef in harmonie met je hoogste waarden.
Realiseer je roeping.

tarot de maan
De maan is de droom, de magie en de illusie; het is de verbeelding, de poëzie, de nacht. In het maanlicht is het niet duidelijk te zien, de dingen lijken anders dan ze overdag zijn, boeiender en tegelijkertijd verontrustender. Dit Arcanum geeft aan dat het beter is om dingen niet in het licht van de zon te doen, maar op een verborgen en indirecte manier. Het duidt ook op een persoon die betoverd, verleid of beïnvloed.

De adviezen van de maan.
Overweeg de verborgen kant van de dingen.
Vraag jezelf af wat je niet weet over de huidige situatie en probeer daar achter te komen.
Dit is niet het juiste moment voor een frontale botsing.
Gebruik je vermogen om emoties bij anderen op te wekken.
Vergeet rationaliteit het onbewuste is veel krachtiger.
Volg intuïtie.
Wees mysterieus.
Maak je plannen niet bekend.
Cultiveer je dromen voorlopig in de schaduw.
Wees geen gemakkelijk doelwit, blijf uit het zicht van anderen.
Vermijd het nemen van grote beslissingen en houd uw opties open.

tarot de zon
De zon schijnt hoog aan de hemel, wat wijst op overwinning en succes. Zijn licht staald warmte uit en brengen genezing en harmonie. We moeten in de wereld handelen, extravert en proactief zijn, alles doen in het licht van de zon en klaar zijn om roem, eer en toestemming te oogsten.

De adviezen van de zon.
Wees zonnig helder, warm en stralend.
Handel in het daglicht.
Vermijd ambigue situaties.
Kom uit de kast.
Wees eenvoudig en duidelijk in het uiten van jezelf.
Laat je niet intimideren.
Geloof in je kunnen, succes ligt binnen handbereik.
Deel uw projecten en ideeën met anderen.
Wees eerst de leider van jezelf, dan van anderen.
Vertrouw op je mogelijkheden.
Handel zelfverzekerd, zeker van de overwinning.

tarot het oordeel
Het oordeel roept ons op tot een nieuw leven. Het is nooit te laat om herboren te worden. Je kunt uit de routine en oude negatieve patronen komen. Door jezelf te veroordelen kun je leren van je fouten, het verleden achter je laten en de basis vinden voor een nieuw zinvol bestaan. We moeten de oproep beantwoorden, onze roeping volgen, terug op het juiste pad van het leven komen.

De adviezen van het oordeel.
Maak de balans op van je leven en beslis wat er moet veranderen het is nooit te laat om herboren te worden.
Dit is het moment om je roeping in daden om te zetten.
Kom uit het graf en begin een nieuw leven.
Leer van je fouten en begin opnieuw.
Dit is het moment voor een echte verandering.

tarot de Wereld
De wereld staat voor de vervulling, de realisatie, de positieve afsluiting van een bestaanscyclus of een project. Het is tijd om te vieren en te dansen, volop genietend van het hier en nu. Dit Arcanum vertegenwoordigt de oneindige schoonheid van het leven, het straalt pure vreugde uit.

De adviezen van de wereld. Verheug u!
Vier je successen!
Wees dankbaar voor wat je hebt en wat je hebt bereikt.
Waardeer en geniet van de geneugten van het leven.
Open jezelf voor de wereld.
Ontwikkel nieuwe relaties, maak vrienden, reis.
Doe wat je altijd hebt uitgesteld.